top of page

About MyFutures

Waarom MyFutures?
 

MyFutures is een onderzoeksproject (2016-2018) met als centrale vraag: hoe kunnen we mensen helpen zich voor te bereiden op hun toekomstige oude dag? De overheid vraagt namelijk van burgers en instanties dat zelf te organiseren. Mensen vinden dat moeilijk. Daar komt bij dat mensen nu ook nog eens veel meer oude dag hebben dan mensen vroeger.

Antwoorden op onze centrale vraag vonden we door middel van onderzoek, onderwijs, casestudies, workshops met onze partners, en interviews met experts en gewone mensen. Vooral van deze laatste groep hebben we veel geleerd.

Het project is gesubsidieerd door NWO/STW met cofinanciering door de partners. Ontwerpers van de TU Delft en Design Academy Eindhoven werkten hierin samen met ontwerpbureaus (Afdeling Buitengewone Zaken, KoDieZijn, Muzus en STBY), zorgorganisaties (Vivent en ZuidZorg), verzekeraars (Achmea en CZ), gemeentes (Rotterdam en Eindhoven) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

Waarom ontwerpers naar dit vraagstuk kijken?

Burgers die in onze participatiesamenleving zelf hun oude dag moeten inrichten. Het is een complex maatschappelijk vraagstuk. Zeker in de wetenschap dat weinig mensen zich oud voelen. Al veel disciplines probeerden dit onderwerp aan te pakken. Wij vonden het tijd voor een andere benadering. Het MyFutures team bestaat uit ontwerpers, gespecialiseerd in onderzoek en vormgeving voor maatschappelijke vraagstukken. We redeneren vanuit behoeftes van gewone mensen in het alledaagse leven en komen zo tot praktische, nieuwe oplossingen. 

Waarom is dit nodig?

De gemiddelde Nederlander wordt steeds ouder. Als samenleving willen we graag dat mensen ook op een aangename manier oud kunnen worden. Uit een soort van vage reflex gaan we er vaak van uit dat het wel goed komt, of dat de overheid het wel regelt. Diezelfde overheid wil echter dat we juist zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Dat ouderen zelf de regie voeren over hun leven, eventueel geholpen door familie, vrienden, buren en andere leden van de gemeenschap en waar nodig geholpen door gemeenschappelijke voorzieningen, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Deze website helpt met denken over de toekomst. Het geeft inzichten, tips en veel meer. 

Persoonlijke wensen

Mensen kunnen betere keuzes maken als we zelf onze persoonlijke wensen en behoeftes voor ons latere leven inventariseren. Dat voorkomt dat we keuzes moeten maken in periodes van stress. Als bijvoorbeeld een partner overlijdt, of als er sprake is van acute zorg, een spoedverhuizing wegens ziekte of andere urgente situaties. Want vaak zijn deze laatste beslissingen vooral praktisch en gericht op de korte termijn en kunnen ze levensgeluk voor de langere termijn in de weg staan. 

Niemand is zelf oud

Eén van de problemen van nadenken over onze ‘oude dag’ is dat de meeste mensen zich niet oud voelen, ook als ze objectief gezien al wat ouder zijn. Oud? Anderen zijn oud, ik niet. Het gevolg is dat mensen weinig nadenken over hun latere ik. Eén van onze geïnterviewden verwoordde dit mooi: ‘Ik wil me nu best buigen over een paar randvoorwaarden voor mijn latere leven, maar ik wil zeker geen uitgestippeld pad.’ 

Dat is precies wat MyFutures onderzocht: Hoe bepaal je nu welke toekomstige randvoorwaarden belangrijk zijn voor jou, als individu. Bijvoorbeeld, waar en hoe wil je in de toekomst wonen, wat is belangrijk voor jou, wie helpen jou en wie help jij, welke zorg heb je waarschijnlijk nodig, enzovoort? 

Nadenken over onze eigen toekomsten

Nadenken over mogelijke toekomsten en onze wensen en behoeftes is niet makkelijk. Ook al wordt dit van ons verwacht, of zou het slim zijn om te doen. Zomaar, in je eentje en zonder aanleiding daarover nadenken gaat waarschijnlijk niet gebeuren. 

Wat MyFutures betreft  moeten we daar met z’n allen, burgers, bedrijven, instanties, overheid, meer aandacht aan besteden. We moeten het samen oppakken, samen mensen helpen bij het nadenken over de toekomst. Zo ontstaat bewustwording en kan ieder van ons voor zichzelf definiëren wat belangrijk is voor zijn of haar eigen toekomst, als hij of zij oud is. 

Het is onze overtuiging dat als we van mensen verwachten dat zij zich op de toekomst voorbereiden, we ze ook een goed ontworpen, zinvol gesprek hierover moeten aanbieden. Dat doen we door middel van deze website.

Team MyFutures

Froukje Sleeswijk Visser

Alissa van Asseldonk

Eefje Ernst

Renee Scheepers

Bas Raijmakers

Rens de Graaf

Pieter Jan Stappers

Sanne Jongeling

bottom of page